Associate professors

Xiaoli Wang

Xinyao Lu

Yanfeng Liu

Jian-Zhong Xu

Shoushuai Feng

Jian Ding

Xian Zhang

Taowei Yang

Ke Tang

Hong Zong

Li Zhou

Zijie Li

Song Liu

Ning Wang

Ruizhi Han

Haiquan Yang

Minjie Gao

Jinjing Wang

Wei Luo

Wenjing Cui

Bobo Zhang

Meijuan Xu

Yu Xin

Zhongmei Liu

Fubao Sun

Cheng Lu

Zhifang Zhou

Lei Chen

Xusheng Chen

Yu Cao

Jianrong Wu